הנחיות

הנחיות הנהלה, טופס הצהרת מים וסיבים אופטיים

אנו מבקשים לשוב ולחדד לגבי פרויקט ״שדות ורבורג".

אנו מבקשים לשוב ולחדד לגבי פרויקט ״שדות ורבורג".מצרפים חומר הן של המועצה האזורית ועמדתה בנושא, וכן כתבה טרייה מ״דה מרקר" , בה ניתן להבין היטב , שאין כל ייתכנות לקיום הפרויקט.לקריאת הכתבהמטרת ההודעה היא להזהיר אתכם מליפול בפח.קראו בעיון ושימו לב.שתפו אחרים והפיצו.תודה

לקריאת הכתבה

הכניסה למושב תיסגר לתנועת כלי רכב ביום רביעי 14.9 החל מן השעה 9:00 ועד השעה 13:00.

תזכורת חשובה

במסגרת השלב האחרון של פרויקט המים – בארות המים
שלנו, אנו נדרשים לחצות את כביש הגישה הראשי לכפר ליד מבנה השומר.

בשל כך – הכניסה למושב תיסגר לתנועת כלי רכב ביום רביעי 14.9 החל מן השעה 9:00 ועד השעה 13:00.