בשל אירועי יום הזכרון ויום העצמאות ישנם שינויים בפינוי האשפה והגזם:

בשל אירועי יום הזכרון ויום העצמאות ישנם שינויים בפינוי האשפה והגזם:

א. תותר הוצאת גזם אך ורק ביום א' 1.5 ואיסוף ביום ב' 2.5

נא עדכנו את הגננים.

אין להוציא גזם בימים אחרים בשבוע הקרוב.

הוצאת גזם הבאה ביום א' 8.5.

נא הקפידו על הניקיון.

ב. פינוי האשפה יעשה ביום א' 1.5 בשעות הערב ולא ביום ב' 2.5, וביום ה' 5.5 יום העצמאות פינוי האשפה כרגיל.