פעילות נוער בפורים ופסח בשדה ורבורג

חוג יובלים בטבע מקיים השנה בפסח קייטנה בכפר