גני ילדים

גן אילן

בוגרים: 050-3298777

צעירים: 7425419

פעוטון א: 050-3822794

פעוטון ב: 052-3366117

גן שקד

טלפון: 7604371

הצהרון של פזית

נייד: 052-2239837

גן חצב

טלפון: 7601299

משפחתון שרה'לה


טלפון: 
7419818
נייד: 052-3325624