הנחיית רשות ניקוז ונחלים בשרון

לתושבים שלום,

רצ"ב חוזר בנושא.

אנא הישמעו להנחיות והיו ערניים.

בברכה, הנהלת שדה ורבורג