חגיגת שבועות 2020

תינוקות

תינוקות

רונדו ילדי כיתות א'

רונדו ילדי כיתות א'

יום ספורט

יום ספורט

הכרזת הזוכים

הכרזת הזוכים

צילום רחפן של יום ספורט ותהלוכת טרקטורים

צילום רחפן של יום ספורט ותהלוכת טרקטורים