ל"ג בעומר בשדה ורבורג

לתושבים שלום,
אנו מבקשים להודיעכם שנבחרו מספר אתרים לצורך הדלקת המדורות ברחבי הכפר.

להלן רשימת האתרים:
אתר א': השטח הצמוד לכיכר שלמה.
אתר ב': השטח שליד בית תנועת הנוער (מאחורי המזכירות).
אתר ג': השטח שליד בית העלמין.

אנו מבקשים:
1. מי שרוצה לקיים מדורה נא להודיע למזכירות ולציין את מיקום האתר המבוקש.
2. חל איסור מוחלט להדליק מדורות או כל פעילות הקשורה לאש במקום אחר בכפר.
3. לדאוג לכך שהאתר נקי מכל פסולת או חומר דליק אחר.
4. לוודא את כיבוי המדורה בסוף הערב.
5. להשאיר את המקום נקי ומסודר.
6. בכל אתר חייב להיות מבוגר אחראי.

אנו נדאג להעמיד שילוט בכל אתר ואתר, המצביע על המיקום המדוייק.

חג שמח.