לקראת חגיגת שבועות ו-85 לכפר

בחגיגת שבועות כשהכפר יהיה מקושט כולו עם פסלי 85
תזכרו איפה הכל התחיל.. 😃 גדי הורוביץ האלוף!!!