מטע האבוקדו

בוקר טוב ,
ושלום לכולם.
היום החלו בשעה טובה
נטיעות האבוקדו -שנת 2021.
זהו השלב האחרון בפרויקט האבוקדו .

הנטיעות , כפי שניתן לראות ,מגיעות בחלק מן החלקות קרוב לבתים .

הנוטעים מתחילים את עבודתם מוקדם בבוקר ,אנא קבלו בהבנה את שאון הנטיעות.

תודה לכולם .