בתי ספר

ביה"ס ממלכתי צופית

טלפון: 7446841/7481272

פקס: 7414776

mtzofit.go.cet.ac.il

ביה"ס תיכון עמי אסף

טלפון: 7451333
פקס: 7451337
מזכירות – שלוחה
0גזברות – שלוחה 5
אחות – שלוחה 7
amiasaf.ort.org.il