תרבות

תרבות שדה ורבורג

אילן עצמון – יו"ר טלפון 050-4466117

 רותה לאור, ליאת אורן, אמיר ויינברג, אסף דוד