תפילות יום כיפור תשע"ג ב-25-26.9 ,בבית הכנסת

ערב יום כיפור  –  כל נדרי – 17:30
יום כיפור-  שחרית –           08:30
                 יזכור –              11:00
                 מנחה –             16:00
                 נעילה –             17:00
סוף הצום –                         18:15
ערבית – בסיום הצום.
גמר חתימה טובה לכולם