מים במשורה – גם אצלנו

 

 
‏25 אוקטובר, 2009
 
לתושבים שלום
 
הנדון: עדכון מפקד אוכלוסין – היטל בצורת
                                        הקצאת מים לצריכה ביתית לשנת 2010
 
הממשלה החליטה, להטיל "היטל בצורת" גם ביישובים הכפריים. תוקף ההחלטה לגבי ההתיישבות החל מ-01/2010. אנו שולחים מסמך מתוקן בהמשך למסמך שהופץ לחלק מן התושבים בשבוע החולף.
להלן עיקרי ההנחיות:
א.     כל נכס למגורים חייב להיות מחובר למונה מים:
1. קריאת המונה הינה פעם בחודש.
2. בעל הנכס ידווח ע"ג הספח המצ"ב, את רשימת הדיירים בנכס- שם ות.ז.
3. לגבי שוכרים יש לצרף ספח מעודכן של ת.ז. עם כתובת מגורים בשדה ורבורג.
    רק כתובת מעודכנת מזכה בהקצאת מים.
4. עובדים זרים זכאים להקצבת מים. יש לצרף תצלומי ויזה.
5. נכים בעלי נכות 100% ומעלה זכאים לתוספת להקצאה רגילה. פרטים  במזכירות.
6. עפ"י החוק, כל נפש זכאית להקצבה חודשית של 7 מ"ק. דירת יחיד תקבל
    הקצאה של 12 מ"ק, באם יותקן מונה נפרד.
7. כל חודש, לאחר קריאות המונים, יוכנו חשבונות הצריכה בפועל. וההפרש שיווצר
    עפ"י קריאת המונה, בהפחתת ההקצאה, יחויב בהיטל בצורת – גובה ההיטל הינו
    נכון לעכשיו 20 ₪ לקוב.
8. לאחר התקנת המונים, חובה על בעלי הנכסים לחברם לבתי המגורים.
 
הנכם מתבקשים לדווח למזכירות (בספח המצ"ב ) עד לתאריך 15.11.09 על מספר בתי האב אשר במגרשכם ורשימת המתגוררים בכל בית, לרבות מס' ת.ז.
* על כל התושבים כולל השוכרים, יש לצרף ספח של ת.ז. עם כתובת מעודכנת.
* לגבי עובדים זרים, יש לצרף ויזה של כל עובד.
אי מתן תשובה מסכן את בעל הנכס בתשלום קנסות כמצוין בחוק.
 
ב.     בכל הנכסים הותקנו מונים 1" המיועדים לצריכה ביתית. התחברות בתי המגורים והגינות שבחצר למונה הביתי, הינה באחריות בלעדית של בעל הנכס. הנכם נדרשים להשלים את החיבורים הנ"ל עד ל- 15.12.09.
 
ג.       על כל בית נוסף בנחלה לחתום על הטופס הרצ"ב צילום ת.ז.
 
ד.      בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למזכירות.
                                                                                                                  בברכה,
                                                                                                    הנהלת שדה ורבורג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sdewarbu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373